Obmedzovanie zločinnosti architektonickými prostriedkami

Obmedzovanie zločinnosti architektonickými prostriedkami

Benkovičová Lucia
Publikácia rieši medzinárodne aktuálnu tému, jednu zo súčasných priorít EÚ.
9,81

Publikácia rieši medzinárodne aktuálnu tému, jednu zo súčasných priorít EÚ. Vypĺňa medzeru v povedomí SR. Čerpá odborné poznatky z viacerých vedných odborov, najmä architektúry a urbanizmu, kriminológie, sociológie a psychológie, ktoré ďalej rozvíja a uplatňuje.

Publikácia je ťažiskovo určená súčasným a budúcim architektom, projektantom, nielen pre výkon profesie, a všetkým, ktorých zaujímajú aktuálne vedecky podložené poznatky týkajúce sa obmedzovania zločinu, uplatňovateľné najmä na Slovensku. Monografia tiež predstavuje základ metodiky pre vyhodnocovanie bezpečnosti obytného prostredia v našich mestách, ktorá je aplikovateľná i pri projektovaní novostavieb. Okrem stavebných odborov môže byť zaujímavá najmä pre kriminológov, sociológov a psychológov, ktorých predovšetkým vyzýva k väčšej interdisciplinárnej podpore a spolupráci. Vhodná je tiež pre developerov a zástupcov verejnej správy.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 273
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4349-5