Solárna stratégia udržateľného mesta

Solárna stratégia udržateľného mesta

Legény Ján , Morgenstein Peter
Vynálezy a inovácie nám dnes umožňujú návrat k čistej, bezpečnej energii, ktorá môže čiastočne konkurovať aj jadrovej energetike – jeden z možných scenárov je „solárna revolúcia“.
10,63

Autori publikácie vychádzajú z premisy samozrejmosti zachovania kultúrnej identity, skúmajú možnosti udržania fundamentálnych funkcií urbánnych fragmentov, mestských štvrtí, prípadne mesta ako celku. Udržateľnosť je hľadaná v znižovaní ich energetickej spotreby, v rovine stavebných objektov ako hlavných prispievateľov emisií do ovzdušia. Výroba a distribúcia obnoviteľnej energie je skúmaná ako samostatná vrstva a ako proces kultivovania kultúrno-sociálneho súvrstvia mesta. Skúmajú v prvom rade alternatívy, ktoré sú relevantné pre architektúru mesta a vznik prípadnej novej estetickej paradigmy architektúry mesta. Skryté technológie nechávajú v druhom pláne. Za premisu považujú pôsobenie slnečnej energie na povrch mesta.

Vynálezy a inovácie nám dnes umožňujú návrat k čistej, bezpečnej energii, ktorá môže čiastočne konkurovať aj jadrovej energetike – jeden z možných scenárov je „solárna revolúcia“. Ovplyvní výraz budúceho mesta podobne ako to urobili priemyselné revolúcie?

Monografia nastoľuje dve primárne situácie – posúdenie potenciálu existujúcej objektovej štruktúry a generovanie optimalizovaných systémov architektúry mesta v prehľadnom veľkostnom systéme. Druhá stratégia je výskum kooperatívneho potenciálu prebytkových a deficitných objektov a ich zoskupení. Teória smartgridov má už solídnu výskumnú základňu, autori sa ňou zaoberajú práve v kontexte našej kultúrnej identity.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 277
  • Rozmer [mm/formát]: B4
  • ISBN: 978-80-227-4366-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj