Legény Ján

Ing. arch. Ján Legény, PhD.

Narodil sa 4.11.1985. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník na Fakulte architektúry STU, Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry so zameraním na udržateľnú architektúru a solárny urbanizmus, kde v roku 2013 úspešne obhájil dizertačnú prácu s názvom Typológia solárneho urbanizmu: Generovanie urbánnych štruktúr. Venuje sa komplexnému skúmaniu mesta z pohľadu udržateľnosti, ekológie, histórie, demokracie, urbánnej slušnosti, či využívaniu nových metód navrhovania mestských štruktúr. Popri vede a výskume sa venuje pedagogickej činnosti, je mentorom Univerzitného technologického inkubátora InQb STU, aktívne pôsobí aj v praxi. Je spoluzakladateľom architektonického ateliéru TRESarchitects. Pôsobil na útvare hlavnej architektky mesta Bratislava, zúčastnil sa množstva domácich a zahraničných súťaží z oblasti architektúry, urbanizmu a výtvarného umenia. Má značné skúsenosti s domácimi a európskymi grantovými schémami, aktívne publikuje, zúčastňuje sa na domácich a zahraničných konferenciách.

Knihy autora