Benkovičová Lucia

Mgr. Ing. arch. Lucia Benkovičová, PhD.

je výskumnou pracovníčkou FAD STU v Bratislave a externou hodnotiteľkou výskumných zámerov v rámci programov financovania výskumu a inovácií Horizon Europe a APVV. Je absolventkou architektúry a aplikovanej informatiky s niekoľkoročnou praxou v oboch odboroch. Študovala v 6 krajinách. Venuje sa eliminácii zločinnosti architektonickými prostriedkami, virtuálnej realite, vzdelávaniu, publikovaniu a etike. Je autorkou a editorkou mnohých vedeckých a odborných publikácií v slovenčine a angličtine.

Knihy autora