1 2

Tepelná ochrana budov. Tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií

Chmúrny Ivan
Táto publikácia sa zaoberá technickými špecifikáciami v oblasti navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska ich tepelnoizolačných vlastností...
12

Táto publikácia sa zaoberá technickými špecifikáciami v oblasti navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska ich tepelnoizolačných vlastností. Opisuje aj tepelnotechnické a optické vlastnosti transparentných konštrukcií. Opisujú sa fyzikálne javy, ktoré súvisia so šírením tepla a distribúciou svetla a slnečného žiarenia cez stavebné konštrukcie. Publikácia je určená študentom inžinierskeho študijného programu Architektonické konštrukcie a projektovanie, Pozemné stavby a architektúra, Technické zariadenia budov. Môže byť zaujímavá aj pre projektantov zaoberajúcich sa návrhom tepelnej ochrany budov, odborne spôsobilým osobám na energetickú certifikáciu budov v oblasti tepelnej ochrany budov.

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 121
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4954-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj