Podzemné stavby

Podzemné stavby

Chrabroňová Jana
Skriptá sú koncipované ako pomôcka pre vybrané odborné predmety bakalárskeho a inžinierskeho stupňa.
7

Skriptá podávajú prehľad problematiky pre návrh podzemných stavieb a sú doplnené praktickými príkladmi, ktoré sa opierajú o teóriu uvedenú v jednotlivých kapitolách. Skriptá môžu využívať študenti vysokých technických škôl, aj odborníci z praxe. Sú rozdelené do 7 základných kapitol, ktoré zahŕňajú geotechnický prieskum so svojimi hľadiskami a cieľmi dôležitými pre podzemné stavby, účelové klasifikácie používané pre podzemné stavby, deformačné prejavy  diela a jeho okolia vystihnuté teóriou charakteristickej krivky horniny pre rôzne porušenia horninového prostredia, zásady navrhovania podzemných stavieb, statické riešenie podzemných stavieb a poklesové javy nad realizovaným dielom spôsobené razením.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 188
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4526-0

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj