Chrabroňová Jana

Ing. Jana Chabroňová, PhD.

Pôsobí na Stavebnej fakulte, Katedre geotechniky STU v Bratislave od roku 1996. Vyučuje predmety Podzemné stavby, Geotechnické stavby a Podzemné stavby a bezvýkopové technológie. Zameriava sa na podzemné stavby – tunely.

Knihy autora