Statics of Structures

Statics of Structures

Psotný Martin
Solution Manual I: Theoretical Mechanics
7,14

Skriptá sú určené pre prvákov bakalárskeho stupňa, ktorí sa prvýkrát stretávajú s teóriou statiky konštrukcií. Sú napísané v anglickom jazyku a primárne slúžia zahraničným študentom. Publikácia je členená podľa osnovy cvičení a časového harmonogramu preberanej problematiky. Jadro skrípt tvoria podrobne riešené a komentované príklady usporiadané podľa náročnosti od jednoduchých k zložitým.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 72
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4807-0