Stavebné inžinierstvo v praxi

Stavebné inžinierstvo v praxi

Somorová Viera
2. doplnené vydanie skrípt...
6,43

2. doplnené vydanie skrípt na získanie teoretických a praktických vedomostí potrebných na uplatnenie sa v praxi. Absolvent sa po ukončení štúdia ako stavebný inžinier môže uplatniť v pozícii zamestnanca stavebnej firmy, alebo ako podnikateľ. Využitie nadobudnutých vedomostí spolu s odbornými vedomosťami, získanými v príslušnom študijnom odbore vytvára predpoklad na uplatnenie sa poslucháča v samostatnom pôsobení na stavebnom trhu. Získa schopnosť zorientovať sa v predpisoch súvisiacich so zamestnaním (ako zamestnanec), ako i schopnosť zorientovať sa v legislatíve súvisiacej s podnikaním (ako podnikateľ).

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 2. doplnené
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 67
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4817-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj