MKP v statike a dynamike konštrukcií. Analýza konštrukcií

MKP v statike a dynamike konštrukcií. Analýza konštrukcií

Štiglic Martin , Tvrdá Katarína , Jendželovský Norbert
Skriptá „MKP v statike a dynamike konštrukcií“ sú určené pre študentov druhého stupňa stavebnej fakulty.
4,99

Skriptá svojím obsahom pokrývajú náplň cvičení z predmetu MKP v statike konštrukcií a MKP v dynamike konštrukcií. Skriptá sú spracované krok po kroku, takže sa nevyžaduje žiadna znalosť modelovania v softvéri ANSYS a základné vedomosti z teórie konštrukcií sú výhodou.

Ich cieľom  je oboznámiť študentov s možnosťami a technikami softvéru pri modelovaní stavebných konštrukcií. Nie sú v nich riešené rozsiahle a veľké konštrukcie s veľkým počtom stupňov voľnosti ale jednoduché a menšie časti týchto konštrukcií. Opisujú tiež použitie nových typov elementov, ktoré postupne nahradili staré elementy v nižších verziách programu. Skriptá obsahujú niekoľko riešených príkladov, v ktorých sa čitateľ postupne oboznámi s možnosťami modelovania v softvéri a niektoré obsahujú aj porovnanie s analytickým riešením.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 124
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4417-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj