Jendželovský Norbert

prof. Ing. Jendželovský Norbert, PhD.

Vyštudoval Stavebnú Fakultu SVŠT v Bratislave. Hodnosť PhD. Získal v odbore Aplikovaná mechanika.  Za profesora bol vymenovaný v roku 2010. Pôsobí ako vedúci katedry. V oblasti aplikovanej mechaniky sa zaoberá interakciou konštrukcií s podložím, modelovaním základových konštrukcií a dynamickým zaťažením konštrukcií. Bol členom riešiteľských kolektívov 15 výskumných úloh a viedol riešiteľské kolektívy v piatich výskumných úlohách. Je autorom vedeckej monografie a mnohých článkov v domácich a zahraničných časopisoch. Má realizované výstupy v oblasti statiky stavebných konštrukcií pre prax.

Knihy autora