Bauwesen - lehr - und Übunsbuch der deutschen terminologie teil 4

Bauwesen - lehr - und Übunsbuch der deutschen terminologie teil 4

Pálová Alžbeta
Publikácia je štvrtým dielom projektu jazykového vzdelávania stavebných inžinierov.
4,42

Prvá časť učebnice sprostredkuje  nominálny štýl ako špecifikum  nemeckého odborného jazyka. Druhá časť poskytuje odborné texty s podrobnou špecifikáciou terminológie a komunikatívne cvičenia za účelom jej nácviku. Ďalšiu časť tvorí  Kľúč k odborným textom a komunikatívnym cvičeniam. Je určený pre poslucháčov s rôznym stupňom jazykovej úrovne. Poslednú časť tvorí abecedný terminologický slovník všetkých odborných výrazov, nachádzajúcich sa v textoch. Hlavný dôraz práce s učebnicou spočíva v posilňovaní autonómneho učenia a  v prenesení zodpovednosti na samotného učiaceho sa.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 112
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4426-3