Výučba v teréne - Hydrologická časť, spôsoby stanovenia prietoku v otvorených korytách

Výučba v teréne - Hydrologická časť, spôsoby stanovenia prietoku v otvorených korytách

Danáčová Michaela , Danáčová Zuzana , Výleta Roman , Szolgay Ján
Učebný text je zameraný na praktické cvičenia stanovenia prietoku v otvorených korytách a je určený predovšetkým pre študijný program Vodné stavby a vodné hospodárstvo...
8,57

Učebný text je zameraný na praktické cvičenia stanovenia prietoku v otvorených korytách a je určený predovšetkým pre študijný program Vodné stavby a vodné
hospodárstvo a iné príbuzné programy, ktorých obsahom je aj predmet hydrológia. Celý text je venovaný hydrometrii, čo je jedna z častí hydrológie a jej podstata je
zakomponovaná priamo v jej názve hydro – metria, čiže voda – meranie.

Prvá – teoretická časť učebného textu je venovaná stručnému prehľadu a histórii vývoja hydrometrie, konkrétne spôsobom určovania množstva vody v prirodzených tokoch. Ďalej sa v texte venujeme deleniu a popisu základných metód na stanovenie prietoku v otvorených korytách. V nadväznosti na teoretický základ sú uvedené pokyny na dodržiavanie bezpečnosti študentov pri výučbe v teréne, ktoré je nutné dodržiavať.

Druhá – praktická časť textu, obsahuje už jednotlivé metodické postupy vybraných spôsobov stanovenia prietoku v otvorených korytách, ktoré sa využívajú v pedagogickom procese a v ich praktických cvičeniach v rámci terénnych meraní.

Ďalšie informácie a ukážkové strany o knihe nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 122
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4881-0

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj