Meranie a regulácia v TZB

Meranie a regulácia v TZB

Koudelková Daniela
Učebnica je určená predovšetkým pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia odboru Technické zariadenia budov.
6,8

Skriptá poskytujú stručnú náplň vybraných tematických okruhov prednášok k tomuto predmetu. Obsah skrípt je zostavený tak, aby poskytol a prehĺbil základné poznatky nevyhnutné na zostavenie koncepcie meracích a regulačných obvodov a riešenie zložitých problémov pri zabezpečení optimálnej prevádzky vykurovacích systémov s možnosťou hospodárnej regulácie stavov vnútorného prostredia.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 182
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4291-7

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj