Regionalizácia predotransferových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska

Regionalizácia predotransferových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska

Skalová Jana , Kotorová Dana , Igaz Dušan , Gomboš Milan , Nováková Katarína
5,57

Monografia obsahuje kompletné spracovanie podkladov na stanovenie priebehu jednej z najdôležitejších hydrofyzikálnych charakteristík pôd – vlhkostnej referenčnej krivky – pomocou pedotransferových funkcií pre nížinné oblasti Slovenska reprezentované jedenástimi povodiami: Bodrog, Bodva, Dunaj, Hornád, Hron, Ipeľ, Morava, Nitra, Poprad, Slaná a Váh.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 143
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4455-3