Skalová Jana

doc. Ing. Jana SKALOVÁ, PhD.

Pracuje na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako docentka v odbore Hydrológia a vodné hospodárstvo. Je kandidátka technických vied v odbore Hydrológia a vodné hospodárstvo. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na odvodňovacie stavby, hydrofyzikálne charakteristiky pôd, vodný režim pôd a zmeny zásoby vody v pôde v dôsledku klimatických zmien.

Knihy autora