1

English for civil engineers

Špildová Dagmar
Táto učebnica je prepracovanou verziou pôvodnej učebnice English in Civil Engineering.
7,14

Učebnica je určená pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU, ktorí maturovali na strednej škole z anglického jazyka a teda dosiahli minimálne úroveň B1 podľa
Európskeho referenčného rámca. V súčasnosti je potrebné, aby študenti jednak vedeli pracovať s odbornou literatúrou v angličtine a využívať ju pre vzdelávacie
účely počas štúdia a aj následne v praxi a tiež boli schopní v rámci výmenných študijných pobytov zvládnuť časť štúdia na zahraničnej vysokej škole.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 2. vydanie-1. dotlač
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 154
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4863-6