Špildová Dagmar

PhDr. Dagmar Špildová

Vyučuje na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na Katedre jazykov anglický jazyk. Je spoluriešiteľka Vocal-Medical LLP/LdV/TOI/2013/IRL-506 v rámci Lifelong Learning Programme, Vocationaly Oriented Culture and Longuage in the Medical Emergency Sector, autorka slovensko-anglickej časti, je zapojená do medzinárodného multilingválneho projektu VOCAL v rámci programu Celoživotného vzdelávania, medzinárodného multilingválneho projektu Problem SOLVE  ̶  vytvorenie multilingválneho CD na prípravu študentov na prax v zahraničí a autorka slovensko-anglickej časti. Napísala učebnicu angličtiny pre študentov Stavebnej fakulty English for Civil Engineers a bola spoluatorka učebnice angličtiny English in Civil Engineering.

Knihy autora