Stavebná a tepelná technika

Stavebná a tepelná technika

Chmúrny Ivan
Stavebná tepelná technika sa zaoberá tepelnou ochranou budov pred nepriaznivými účinkami vonkajšieho prostredia v zimnom a letnom období.
11,4

Učebnica opisuje základné princípy navrhovania a dimenzovania tepelno-technických vlastností budov tak, aby absolvent študijného programu Pozemné stavby a architektúra vedel uplatniť základné návrhové postupy a dimenzovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a budov pri vypracovaní svojej bakalárskej práce. Určená je študentom bakalárskeho študijného programu Pozemné stavby a architektúra, projektantom a inžinierom, ktorí sa zaoberajú navrhovaním a posudzovaním  tepelnej ochrany budov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 303
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4147-7

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj