Stavebná mechanika, Návody na cvičenie

Stavebná mechanika, Návody na cvičenie

Psotný Martin , Véghová Ivana
Vysokoškolské skriptá „Stavebná mechanika – Návody na cvičenia“ sú určené študentom bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.
4,99

Vysokoškolské skriptá „Stavebná mechanika – Návody na cvičenia“ sú určené študentom bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Skriptá sú rozdelené do štyroch kapitol a každá obsahuje riešené príklady s podrobným postupom a vzorcami. Typy príkladov boli zvolené v súlade s obsahovou náplňou cvičení zo stavebnej mechaniky. Prvá kapitola je venovaná výpočtom premiestnení na staticky určitých prútových sústavách použitím vety o virtuálnej práci. V druhej sú uvedené postupy pre výpočet vnútorných síl na staticky neurčitých prútových sústavách pomocou silovej metódy. Analyzované sú účinky stáleho silového zaťaženia i účinky zmeny teploty a nepružného premiestnenia v podperách. Uvažované je aj s vplyvom pohyblivého zaťaženia. Staticky neurčitým prútovým sústavám sú venované aj kapitoly tri a štyri. V tretej kapitole bola pre výpočet vnútorných síl na prútových staticky neurčitých sústavách použitá zjednodušená (klasická) deformačná metóda a štvrtá obsahuje príklady riešené pomocou všeobecnej deformačnej metódy v maticovom zápise.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 2.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 133
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4629-8

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj