Water teatment and water supply

Water teatment and water supply

Barloková Danka , Tóthová Katarína
Skriptá poskytujú učebný materiál z oblasti vodárenstva zameraný na praktické výpočty zadaní súvisiacich s distribúciou vody od vodného zdroja až po vodovodnú prípojku.
5,84

Táto dvojjazyčná publikácia je určená nielen pre anglicky hovoriacich študentov, ale pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v odbornej terminológii v anglickom jazyku z oblasti Vodárenstva. Ponúkané skriptá uvádzajú okrem stručnej teórie aj príklady, ktoré zahŕňajú návrh prvkov zásobovania pre jednu vybranú obec.

Po preštudovaní skrípt bude študent schopný porozumieť základnej problematike týkajúcej sa systému zásobovania pitnou vodou, bude schopný realizovať návrh a posúdenie systému zásobovania vodou pre jednoduché spotrebisko s možnosťou aplikácie získaných vedomostí na zložitejšie príklady projektovej či prevádzkovej praxi.

Skriptá sú určené pre študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave odboru Civil Engineering ako študijný materiál pre predmet Water Treatment and Water Supply, odboru Vodné stavby a vodné hospodárstvo pre predmet Zdravotno-inžinierske stavby a Vodárenstvo, odboru STOP pre predmet Mestské Inžinierstvo a odboru KKP pre predmet Zásobovanie vodou a odkanalizovanie.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 152
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4430-0

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj