1 2

Optimalizácia prevádzky vodných elektrární

Šulek Peter
Monografia je určená pre študentov druhého stupňa študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo na Stavebnej fakulte STU v Bratislave...
14,29

Publikácia sa zaoberá predovšetkým teoretickým rozborom problematiky plánovania dennej prevádzky regulačných vodných elektrární, spracovaním
metodických postupov využívajúcich optimalizačné metódy pri tvorbe denných plánov a demonštráciou možností použitia týchto optimalizačných metód na
konkrétnych vodných elektrárňach. Monografia je určená pre študentov druhého stupňa študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako
doplnková literatúra k predmetu Prevádzka vodných elektrární a pre študentov 3. stupňa študijného programu Vodohospodárske inžinierstvo na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako doplnková literatúra k predmetu Hydroenergetické sústavy. Je využiteľná aj ako podklad pre ďalší výskum aplikácií metód operačnej analýzy v procese riešenia optimalizačných úloh v oblasti hydroenergetiky.

Ďalšie informácie a ukážkové strany z publikácie nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 154
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4957-2