Hluk a vibrácie v dopravnej technike

Hluk a vibrácie v dopravnej technike

Petrák Peter
Publikácia je systematicky a didakticky uspôsobený prehľad poznatkov akustiky s aplikáciou na oblasť dopravných prostriedkov.
6,42

Úvodné kapitoly pojednávajú o základných pojmoch, definíciách a vzťahoch medzi veličinami používanými na hodnotenie hluku a vibrácií. V ďalšej časti publikácie sú uvedené technické prostriedky potrebné na meranie hluku a vibrácií a analýzu ich zdrojov. Nasleduje časť zameraná na legislatívu, v ktorej sú uvedené postupy merania hluku a vibrácií cestných a koľajových vozidiel a pracovných strojov.

Dôležitou časťou publikácie je opis hlavných zdrojov hluku a vibrácií motorových vozidiel a rozbor možností ich utlmenia.

Publikácia je určená študentom študijného programu „Automobily, lode a spaľovacie motory“ na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ako aj ostatným záujemcom, ktorí sa zaujímajú o problematiku hluku a vibrácií strojov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 144
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4499-7

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj