1 2

Discrete-event system simulation

Jerz Vladimír
Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým poslucháčom inžinierskeho štúdia študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality. Učebnica je v anglickom jazyku...
12

Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým poslucháčom inžinierskeho štúdia študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality. Učebnica je v anglickom jazyku. Okrem toho je vhodnou pomôckou pre všetkých študentov, ktorí využívajú metódu simulácie pri riešení semestrálnych projektov a diplomových prác, najmä s využitím simulačného systému Witness. Je zameraná najmä na oblasť diskrétnej počítačovej simulácie a z hľadiska aplikácie simulačných metód na oblasť projektovania a riadenia strojárskych výrobných systémov, resp. plánovania, rozvrhovania a riadenia výroby.

Predložená publikácia vznikla s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, projektu KEGA 027STU-4/2019.

 

Viac informácií a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2021
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 103
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-5109-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj