MKP v riešení nosníkov a rámov na pružnom podklade

MKP v riešení nosníkov a rámov na pružnom podklade

Jančo Roland
Monografia obsahuje najnovšie poznatky a informácie z oblasti riešenia nosníkov na pružnom poklade.
4,57

Na riešenie sú využité analytické modely a numerické metódy (MKP). V uvedených praktických aplikáciách sa použili softvéry ANSYS, Mathematica a Matlab. Monografia je rozdelená do 8 kapitol. Úvodné kapitoly sú venované vysvetleniu základných pojmov, odvodeniu základných diferenciálnych rovníc, rozdeleniu typov podkladov a dĺžok nosníkov. Ďalej sa venuje analytickému riešeniu nosníkov konečnej a nekonečnej dĺžky, bez uvažovania vlastnej tiaže nosníka, osového namáhania, trenia medzi nosníkom a podkladom, šmykových deformácií a vplyvu zmeny teploty. V ďalších kapitolách sa postupne do analytického riešenia pridáva vplyv trenia, osové namáhanie, zmena teploty nosníka a uvažovanie šmykových deformácií. Monografia je určená študentom technických univerzít a vysokých škôl, odborníkom z praxe i širokej odbornej verejnosti na získanie základných teoretických a numerických poznatkov z oblasti riešenia nosníkov na pružných podkladoch, ktoré možno efektívne využívať aj v našej každodennej aktivite.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 119
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3880-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj