Manažment výroby

Manažment výroby

Součková Ingrid
CD nosič. Učebnica poskytuje systematický výklad poznatkov z oblasti manažérstva strojárskej výroby.
6,23

 Učebnica poskytuje systematický výklad poznatkov z oblasti manažérstva strojárskej výroby, vzťahov a súvislostí medzi jednotlivými útvarmi vo firme, jednotlivých metód plánovania a riadenia výrobného procesu. Predstavuje a vysvetľuje súčasné svetové trendy a poznatky z oblasti výrobných a logistických koncepcií. Integruje súbor poznatkov a poukazuje na možnosti ich využitia pri zdokonaľovaní súčasného stavu v manažérstve podnikov. Vychádza na CD nosičoch.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo:
  • Vydanie rok: 2017
  • Väzba: CD nosič
  • Počet strán:
  • Rozmer [mm/formát]: CD
  • ISBN: 978-80-227-4672-4