Experimentálne metódy, návody na cvičenia

Experimentálne metódy, návody na cvičenia

Olšiak Róbert , Mlkvik Marek
Skriptá vyšli na CD, sú určené ako pomôcka pre úspešné absolvovanie laboratórnych cvičení z predmetu „Experimentálne metódy“...
6

Skriptá sú určené ako pomôcka pre úspešné absolvovanie laboratórnych cvičení z predmetu „Experimentálne metódy“ na inžinierskom stupni študijného programu energetické stroje a zariadenia. Napriek praktickému zameraniu učebného textu obsahujú aj nevyhnutne potrebné základné pojmy z mechaniky tekutín a niektorých ďalších technických disciplín: základy merania, základy digitálneho spracovania experimentálnych dát a pod.

Viac informácií a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: CD
  • Počet strán: 85
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4945-9