Mlkvik Marek

Ing. Marek Mlkvik, PhD.

V roku 2009 ukončil štúdium na SjF STU v Bratislave v odbore energetika. Odvtedy sa venuje odboru dvojfázového prúdenia.  V dizertačnej práci, ktorú obhájil v roku 2012, sa zameral na kavitačnú eróziu. Odvtedy pracuje ako výskumný zamestnanec  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V rokoch 2013 až 2015 pôsobil na energetickom ústave FSI VUT v Brne ako postdoktorand.  Venoval sa výskumu vnútorných tokov dvojfázových atomizérov s vnútorným zmiešavaním.  Absolvoval výskumné stáže na technologickom inštitúte v Karlsruhe.  V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Knihy autora