Pálová Alžbeta

PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.

Narodila sa v roku 1955. Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1978 v odbore germanistika, rusistika – pedagogický smer.

Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity pracuje od roku 1978. V odbornej praxi sa venuje výučbe študentov všetkých úrovní, výučbe v intenzívnych kurzoch pre dospelých, príprave  učebných materiálov, príprave špeciálnych seminárov, prekladom a korektúram (nemecký jazyk).

Jej publikačnú činnosť predstavujú: jazykový slovník (1), skriptá (9), učebnice (5), dizertačná práca (1), multimédium – CD Rom (1), článok (1), pôsobí tiež ako samostatná prekladateľka z nemeckého jazyka.

Knihy autora