Fachsprache im akademischen Bereich

Fachsprache im akademischen Bereich

Pálová Alžbeta
4,29

Monografia sa zaoberá štruktúrou odborného jazyka, špecifikami v oblasti lexiky, morfológie, syntaxe a štylistiky, možnosťami a metódami odborného jazykového vzdelávania so zameraním na odbornú komunikáciu a preklad v rámci odborného jazyka stavebného zamerania. Tematika metód odborného jazykového vzdelávania sa podrobnejšie dotýka odbornej komunikácie a odborného prekladu, ktoré sú kľúčovými bodmi jazykového vzdelávania v rámci odboru. V súvislosti s integráciou odborného vzdelávania a jazykového vzdelávania je venovaná pozornosť otázkam aplikovanej jazykovedy ako moderného odborného jazykového vzdelávania.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 126
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3970-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj