Pohybová aktivita, zdravie, zdatnosť vysokoškolákov

Pohybová aktivita, zdravie, zdatnosť vysokoškolákov

Cepková Alena
Publikácia je určená pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty STU a tiež pre širšiu verejnosť.
3,7

Monografia sa zaoberá kvalitou a kvantitou pohybových aktivít študentov vysokých škôl, ktoré podmieňujú funkčnú zdatnosť a telesný rozvoj edukantov, s reflexiou pozitívneho vplyvu pohybových aktivít na psychickú odolnosť a zvládanie stresových situácií.

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 80
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4456-0