Šport na Sovenskej technickej univerzite v Bratislave včera a dnes (história a súčasnosť)

Šport na Sovenskej technickej univerzite v Bratislave včera a dnes (história a súčasnosť)

Cepková Alena , Bobrík Miroslav
Ústrednou témou predloženej monografie je koncepčne ucelený prehľad histórie a súčasnosti vysokoškolského športu na Slovenskej technickej univerzite.
14

Ústrednou témou predloženej monografie je koncepčne ucelený prehľad  histórie a súčasnosti vysokoškolského športu na Slovenskej technickej univerzite. Autori publikácie sa podrobne venujú osobnostiam športu, ktorí reprezentovali a v súčasnosti reprezentujú  STU na svetových športových súťažiach  a zároveň svoje skúsenosti uplatňovali  a uplatňujú pri výchove ďalších športovcov – študentov STU.  Publikácia sa podrobnejšie zameriava na telesnú výchovu ako vyučovací predmet na STU. Poukazuje na  súťaže, športové aktivity organizované pre študentov a zamestnancov STU, vedecko-výskumné činnosti a publikačné výstupy učiteľov telesnej výchovy na STU. Značná časť publikácie je venovaná vrcholnej univerzitnej súťaži na Slovensku – Letná univerziáda SR 2016, ktorej organizátorom bola STU.  Sú zdokumentované výsledky športovcov v jednotlivých súťažiach a početný obrazový materiál ilustruje námahu, radosť, sklamanie pri športe. Monografia je súčasťou štúdia BŠ a IŠ na STU v oblasti Telesná výchova a šport.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V8
  • Počet strán: 95
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4849-0