Čerešňová Zuzana

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

Narodená v roku 1973, pôsobí na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2001. V roku 2014 sa habilitovala v odbore Architektúra a urbanizmus a od roku 2015 pôsobí ako docentka v Ústave architektúry občianskych budov, FA STU v Bratislave. Zároveň je členkou Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania (Centre of Design for All – CEDA) na FA STU, ktoré je členskou organizáciou EIDD (European Institute for Design and Disability) – Design for All Europe. Podieľala sa na viacerých medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch zameraných na humánno-centrické navrhovanie prostredia. Špecializuje sa na tvorbu univerzálne prístupného prostredia pomocou metodiky humánno-centrického navrhovania (Univerzálne navrhovanie, Inkluzívne navrhovanie, Navrhovanie pre všetkých). Podieľala sa na vypracovaní legislatívnych predpisov týkajúcich sa bezbariérovej prístupnosti prostredia. Je členkou rady Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami na vysokých školách.

Knihy autora