Krivá Zuzana

doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
Narodila sa v Trenčíne v roku 1962. Titul RNDr. získala na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1985, kde vyštudovala obor Teoretická kybernetika a matematická informatika so zameraním na počítačovú grafiku a dva roky aj pracovala ako programátorka. Na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU pracuje od roku 1991.
Venuje sa predovšetkým oblasti spracovania obrazu, a to predovšetkým numerickým schémam pre difúzne modely. V súčasnosti je učiteľom matematiky a informatiky v študijnom programe Civil engineering a v študijnom odbore Matematicko počítačové modelovanie učí programovanie a spracovanie obrazu. Je zapojená v projektoch na spracovanie obrazu pomocou parciálnych diferenciálnych rovníc.

Knihy autora