Drozda Martin

Dr. rer. nat. Martin Drozda pôsobí ako docent v Ústave informatiky a matematiky FEI STU. Predtým pôsobil na Leibniz Universität Hannover v Spolkovej republike Nemecko, kde získal doktorát a habilitáciu v odbore informatika. Taktiež pôsobil na Los Alamos National Laboratory v USA, kde sa venoval modelovaniu a simulácii komplexných socio-technických systémov.

 

Knihy autora