Ďuriš Stanislav

doc. Ing. Ďuriš Stanislav, PhD.

Docent Ďuriš je spolugarant študijných programov Meranie a skúšobníctvo a Metrológia a spolugarant inauguračného a habilitačného konania v odbore Metrológia na Strojníckej fakulte STU. Je člen Vedeckej rady Českého metrologického inštitútu, Pracovnej skupiny pre vyhodnocovanie neistôt WG 3, Poradného výboru pre termometriu CCT pri Medzinárodnom úrade pre miery a váhy BIPM. Predsedá Národnému technickému výboru pre teplotu a tepelné merania. Je autor viac ako 100 vedeckých a odborných publikácií, člen redakčnej rady časopisu Metrológia a skúšobníctvo a časopisu Measurement science review, expert SNAS, Českého institutu pro akreditaci a technický posudzovateľ pre oblasť termometrie. 

Knihy autora