Kutiš Vladimír

doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

V roku 1998 ukončil Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Katedre technickej mechaniky v odbore Aplikovaná mechanika (Ing.). Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Katedre mechaniky obhájil v roku 2002 dizertačnú prácu v odbore Aplikovaná mechanika a bol mu udelený titul PhD. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberal problematikou numerického modelovania štruktúr pomocou metódy konečných prvkov. Od roku 2002 pôsobil na tej istej fakulte ako odborný asistent. V roku 2010 sa habilitoval na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Aplikovaná mechanika (doc.). Od roku 2010 pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky vo funkcii docent. Vedecky sa zaoberá numerickými metódami využívanými v oblasti mechaniky, prestupu tepla a prúdenia, ktoré sa využívajú pri simulácii dejov a procesov v jadrovej energetike. Má bohaté skúsenosti s programami ANSYS Multiphysics, ANSYS CFX, Mathematica a CAD systémom SolidWorks.  

Knihy autora