Sitek Jozef

prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.

Je absolvent vtedajšej Elektrotechnikcej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. Inžinierske štúdium ukončil v špecializácii Fyzika tuhých látok. Od roku 1970 pôsobil na vtedajšej Katedre jadrovej fyziky a techniky Elektrotechnickej fakulty STU, spočiatku ako výskumný pracovník, neskôr ako odborný asistent a docent. V súčasnosti pôsobí ako profesor v Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Počas  dlhoročného pôsobenia na pracovisku zaviedol a prednášal viacero predmetov z oblasti využitia ionizujúceho žiarenia a bol tiež spoluzakladateľ študijného odboru Fyzikálne inžinierstvo.

Hlavným predmetom jeho výskumu a záujmu je využitie spektroskopických metód a najmä Mössbauerovej spektroskopie na analýzu  rôznych druhov materiálov, ako sú kovy, magnetické materiály a meteority, pričom najväčšiu pozornosť venoval  amorfným kovovým zliatinám a nanokryštálom. Aktívne sa angažoval pri organizovaní mnohých odborných podujatí, z ktorých možno spomenúť  najmä vyše dvadsať rokov každoročne opakujúcu sa konferenciu APCOM (Applied Physics Condensed Matter).

Od roku 2009 je spoluorganizátor a odborný garant Letnej školy jadrového inžinierstva organizovanej  na Slovensku v spolupráci s odborníkmi z Francúzska prostredníctvom Francúzského inštitútu v Bratislave pre študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

Knihy autora