Fyzika - praktikum

Fyzika - praktikum

Lukeš Vladimír , Annus Július , Fedorko Pavol , Holá Oľga , Ilčin Michal , Klein Erik
Text učebnice, určenej nielen pre študentov bakalárskeho štúdia na FCHPT STU, ale i pre iných záujemcov o štúdium fyziky.
9,53

Text vysokoškolskej učebnice je rozdelený na všeobecnú časť, kapitoly o spôsoboch merania základných fyzikálnych veličín, návrhy experimentálno-výpočtových a laboratórnych prác a tabuľkovú prílohu. Prvé tri kapitoly sa zaoberajú fyzikálnymi veličinami, štatistickým a počítačovým spracovaním experimentálnych dát. Zvyšné kapitoly sa prierezovo venujú všetkým základným oblastiam fyziky, s ktorými sa stretne študent na technickej vysokej škole s chemickým zameraním: meraniu základných mechanických, elektrických a termických veličín. Aby sa zabezpečila kompaktnosť textu a jednotnosť symboliky, do každej problematiky je čitateľ uvedený krátkym teoretickým úvodom. Elektronická verzia prílohy obsahuje okrem tabuliek fyzikálnych konštánt a veličín aj krátke inštruktážne videá k diskutovaným technikám merania a experimentálno-výpočtovým prácam.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 263
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3859-0