Procesy spracovania polymérov

Procesy spracovania polymérov

Alexy Pavel
7,01

Skryptá sú venované v prvej časti reológii polymérov, ktorá zohľadňuje špecifiká reologického správania sa polymérnych tavenín, roztokov a disperzií, v druhej časti sa venujú teoretickým princípom a praktickým riešeniam technológií a technologických zariadení pre spracovanie polymérov a ich post-spracovateľskú úpravu.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 2. nezmenené
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 198
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4585-7