Alexy Pavel

Prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

Narodil sa 7. novembra 1961 v Partizánskom. Vyštudoval chémiu na Fakulte chemicko-potravinárskej technológie STU v Bratislave. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobí v Ústave prírodných a syntetických materiálov FCHPT. Venuje sa problematike  biodegradovateľných polymérov, je autorom 8 udelených patentov v SR, z toho jedného svetového patentu. Jeho výskum nachádza uplatnenie aj v praxi, na základe jeho riešení je dodnes v prevádzke jediná výrobná linka na výrobu biologicky rozložiteľných vodorozpustných fólii na Slovensku. Na základe jeho posledného patentu zase práve vzniká linka na výrobu  rôznych druhov obalov z biodegradovateľných plastov.

 

Knihy autora