Mechanizmy reakcií anorganických látok

Mechanizmy reakcií anorganických látok

Šima Jozef , Šípoš Rastislav , Herchel Radovan
Vysokoškolská učebnica obsahuje teoretický základ mechanizmov reakcií anorganických zlúčenín...
14,29

Vysokoškolská učebnica obsahuje teoretický základ mechanizmov reakcií anorganických zlúčenín a ich aplikácií v reálnom živote.  Primárne je určená študentom, ktorí absolvovali bakalársky stupeň štúdia na prírodovedeckej alebo technologickej fakulte zameranej na chémiu a ovládajú základné poznatky z anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej chémie. Aj keď jej obsah vychádza predovšetkým z potrieb univerzitného štúdia na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave a Univerzite Palackého v Olomouci, snahou autorov bolo vytvoriť dielo, ktorého využiteľnosť je širšia a môže stimulovať záujem o pochopenie priebehu chemických procesov aj u študentov a pracovníkov iných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Pri tvorbe učebnice sa riadili princípom, že chémia je praktická vedná disciplína, a tak sa popri nevyhnutných teoretických predpokladoch snažili dokumentovať, ako experimentálne mechaniky prispievajú k poznaniu mechanizmov reakcií anorganických látok.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 210
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4830-8

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj