Ekotoxikológia vo vodnom hospodárstve Slovenska

Ekotoxikológia vo vodnom hospodárstve Slovenska

Kijovská Lívia
Publikácia podáva prehľad o vzniku a význame ekotoxikológie vo svetovom meradle i v rámci Slovenska, s prioritným zameraním na oblasť vodného hospodárstva.
10

V prvej časti sa venuje histórii vzniku tejto vednej disciplíny až po súčasné trendy, v druhej sa zameriava na špecifické otázky práce v teréne a v laboratóriu z pohľadu potrieb vodného hospodárstva. Publikácia je vhodná nielen ako literatúra pre študentov univerzít príslušného zamerania, odbornú vodohospodársku komunitu, ale vzhľadom na historický a legislatívny vývoj v tejto oblasti je predpoklad, že zaujme aj laickú verejnosť.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: publikácia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 296
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3944-3

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj