Dlhý Dušan

Ing. Dušan Dlhý, PhD.

Po skončení štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave absolvoval interné postgraduálne doktorandské štúdium na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU. Po doktorandskom štúdiu pracoval ako výskumný pracovník na KKPS. V súčasnosti  pôsobí na Katedre pozemných konštrukcií ako odborný asistent. Vyučuje predmety Konštrukcie pozemných stavieb, Stavebná akustika a osvetlenie a Ateliérové tvorby v bakalárskom študijnom odbore Pozemné stavby a architektúra na STU v Bratislave. Prednáša a vedie cvičenia z predmetu Stavebná fyzika II a Ateliérové tvorby na VŠVU v Bratislave na odbore Architektúra.

Knihy autora