Korbašová Michaela

Ing. Michaela Korbašová (*1977)

V roku 2001 úspešne ukončila inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Geodézia a kartografia. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala niekoľko rokov ako vysokoškolský pedagóg na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, neskôr ako stredoškolský pedagóg na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre jazykov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Knihy autora