Hudecová Ľubica

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Zabezpečuje vyučovanie katastra nehnuteľností a katastrálneho mapovania. Ako prednášateľka sa prezentovala na rôznych seminároch a konferenciách nielen doma, ale aj v zahraničí. Bola členka pracovnej skupiny pre Stály výbor pre kataster v EÚ, pracovala ako expert na trh s nehnuteľnosťami pre CELK Center. Je delegátka FIG Commission 7 – Cadastre and Land Management a FIG Commission 3 Spatial Information Management. Je členka Kartografickej spoločnosti SR a Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov a členka výkonného výboru SSGK.

Knihy autora