Vachálek Ján

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.

Pôsobí v Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave ako pedagogický pracovník, vo funkcii zástupcu vedúceho ústavu a vedúceho oddelenia aplikovanej informatiky, robotiky a elektrotechniky. Predtým od roku 2000 na tom istom ústave pracoval ako samostatný vedecký výskumný pracovník, kedy v roku 2008 získal titul PhD. v obore automatizácia a riadenie a v tom istom obore aj v roku 2015 úspešne habilitoval. Svojou výskumnou a pedagogickou činnosťou zameriava na experimentálnu identifikáciu sústav, robotiku a moderné akceleračné výpočtové metódy s využitím GPGPU a HPC techník, aplikovanú informatiku v strojárenskom priemysle a automatizáciou v rámci inteligentných domácnosti (IDB). Aktívne sa zaoberá tvorbou nových algoritmov v oblasti priebežnej identifikácie systémov s ohľadom na ich schopnosť dlhodobo sledovať parametre systémov v reálnej prevádzke. V robotike sa venuje implementácii nových technológii pri návrhu a tvorbe robotických zariadení v rámci štandardov Industry 4.0, lokalizačným a navigačným problémom mobilnej robotiky a implementácii pokročilých virtualizačných techník v rámci priemyselného využitia PRaM. Aplikuje pri modelovaní a riadení technických systémov pokročilé akceleračné výpočtové metódy na báze GPGPU matematických transputerových riešení, alebo HPC technológií zvyšovania výpočtového výkonu cez klastrové sieťové aplikačné prostredia. V rámci IDB rieši problémy komunikácie a architektúry nových technológii v danej oblasti. Je autor vedeckých článkov uvedených v zahraničných a domácich časopisoch na tému identifikácie systémov s využitím nových techník na báze regularizovaného exponenciálneho zabúdania s alternatívnou kovariančnou maticou. V oblasti mobilnej robotiky a systémov inteligentných domácností s využitím nových technológii na báze 3D priestorových optických senzorov a nových výpočtových platforiem na báze ARM technológii. V oblasti priemyselnej automatizácie sa zaoberá najmä návrhom tvorby digitálneho podniku na základe špecifikácie konceptu Industry 4.0.

Knihy autora