Bajus Martin

 Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. sa narodil 30.1.1943 v srdci Zemplína vo Vojčiciach. Je emeritný profesor Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, významná osobnosť v oblasti rafinérskych, petrochemických, energetických a recyklačných technológií. Na Slovenskej technickej univerzite založil školu pyrolýzy. Charakteristickým rysom úspešnej bratislavskej školy pyrolýzy nie sú len získané výsledky, ale aj ich priemyselná realizácia. Z tohto pohľadu patrí profesor Bajus k špičkovým slovenským vedcom a vynálezcom. Publikoval 380 vedeckých prác, z toho 47 patentov. Napísal 5 vysokoškolských učebníc, z toho 2 v elektronickej forme. Prispel do 5 monografií, 8 skrípt a učebných pomôcok. Získal 7 grantov doma a 2 v zahraničí. Publikované práce našli širokú odozvu v 835 citáciách (Scopus).

Knihy autora

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty