Baláž Martin

Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.

Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor Priemyselný dizajn v ateliéri Transportdizajnu prof. Kleina a doktorandské štúdiu u prof. Paliatku na Ústave dizajnu Fakulty architektúry, STU v Bratislave. Pôsobí ako odborný asistent na Ústave dizajnu Fa. Venuje sa témam spojeným s automobilmi, dopravnými prostriedkami, univerzálnym navrhovaním, produktovým a art dizajnom.

Pri navrhovaní aplikuje teóriu „Action centric“ navrhovania, ktorú tvorí a využíva aj pri vyučovaní ateliérových projektov svojich študentov. Garantuje a vyučuje tiež predmety Dizajnérsky vizuálny jazyk, Dizajnérska kresba (analógová, digitálna, letná škola) a modulový predmet Stratégia navrhovania, pedagogicky spájajúci Fa a Sjf. Skúma rôzne stratégie navrhovania, vizuálnej prezentácie a prepojenie dizajnu a konštruovania aj prostredníctvom platforiem dizajnerskakresba.sk a FAST, ako aj v spolupráci so Strojníckou fakultou a SAV. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom projektov FPU, NT Viac Umenia, Viac Dizajnu a Vedieť viac, viacerých výskumných projektov, autorom článkov v zborníkoch a katalógoch, dlhoročným redaktorom v motoristickom časopise, lektorom domácich a medzinárodných workshopov. V rámci pobytov Erasmus + prednášal na partnerských zahraničných univerzitách Coburg University v Nemecku a d´Anunzzio University Chiety-Pescara v Taliansku.

Knihy autora