Bendík Jozef

Ing. Jozef Bendík, PhD.

Nastúpil v roku 2010 na FEI STU v Bratislave na študijný program Elektrotechnika. Pri bakalárskom aj inžinierskom štúdiu pracoval vo firme SPIE Elektrovod, v ktorej sa začal venovať problematike vonkajších silových vedení a elektromagnetických polí pod vedeniami. Nadobudnuté vedomosti uplatnil v dizertačnej práci Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení. Práca bola ocenená Cenou Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu. V roku 2018 sa stal laureátom Študentskej osobnosti Slovenska v kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika. Je autorom viacerých vedeckých publikácií na domácej i medzinárodnej úrovni. Pôsobí ako výskumný pracovník na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave.

Knihy autora